Job Application

วิศวกรสำรวจ

ใบสมัคร / Register

Survey Engineer (วิศวกรสำรวจ)


คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
 • ใช้อุปกรณ์ในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบและควบคุมดูแลทีมงานสำรวจภาคสนาม

เงินเดือน : *NA  

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • เบื้ยเลี้ยงออกสนาม
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ หลังทำงานครบ 1 ปี
 • โบนัสประจำปี
 • ที่พัก ออกภาคสนาม
 • อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ใบสมัคร / Register

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ


คุณสมบัติ

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับ GIS
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจและทำแผนที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมในงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในการทำแผนที่ ได้เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบและควบคุมดูแลทีมงานสำรวจภาคสนาม

เงินเดือน : *NA  

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • เบื้ยเลี้ยงออกสนาม
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ หลังทำงานครบ 1 ปี
 • โบนัสประจำปี
 • ที่พัก ออกภาคสนาม
 • อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ


จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่

ช่างสำรวจ

ใบสมัคร / Register

ช่างสำรวจ


คุณสมบัติ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • จบ ปวช.-ปวส. ช่างสำรวจ หรือก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้โปรแกรมในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้อุปกรณ์ในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
  • รวจสอบและควบคุมดูแลทีมงานสำรวจภาคสนาม

  เงินเดือน : 12,000-30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

  สวัสดิการ :

  • ประกันสังคม
  • เบื้ยงเลี้ยงออกสนาม
  • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ทำงานครบ 1 ปี
  • โบนัสประจำปี 
  • ที่พัก ออกภาคสนาม
  • อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

จำนวน 2 คน
สมัครที่นี่

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ใบสมัคร / Register

ผู้ช่วยช่างสำรวจ


คุณสมบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 18-40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หรือไม่ต้องมีประสบการณ์ ขอให้มีความตั้งใจในการทำงาน

  เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

  สวัสดิการ :

  • ประกันสังคม
  • เบื้ยงเลี้ยงออกสนาม
  • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ทำงานครบ 1 ปี
  • โบนัสประจำปี 
  • ที่พัก ออกภาคสนาม
  • อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ


จำนวน 2 คน
สมัครที่นี่